4.0 Kanban vs Scrum – Een vergelijkend overzicht

Traditioneel wordt Kanban door de meeste experts beschouwd als een vorm van Agile. Het duidt een duidelijk iteratief raamwerk aan dat aanzienlijk verschilt van sequentiële projectmanagementtechnieken zoals Waterfall. Een soortgelijk raamwerk is Lean, dat ook voortkwam uit dezelfde productie-eenheden en praktijken van Toyota. Het gaat om parameters zoals snelle levering, verantwoorde besluitvorming, afvalverwijdering, empowerment van teams en versterking van het leren.

Op het gebied van Agile-technieken is Scrum de meest voorkomende. Het is gebaseerd op een werksprint met een klein tijdsinterval (meestal 2-4 weken) waarbinnen het werk wordt uitgevoerd. Het heeft oog voor de zelforganisatie van het team en beschikt over informatie zoals het proces van teamwerking, werkstructuur en bijbehorende regels en rollen. Ter vergelijking valt op dat Kanban minder complex is, meer aanpasbaar en gepaard gaat met slechts enkele regels. Het proces is niet time-boxed en kan worden aangepast aan elk proces of elke techniek met behulp van WIP.

Bepalen of Kanban bij uw proces past #

De algemene regel voor projectmanagers die nieuwe methoden willen toepassen, is om rekening te houden met het type verandering dat door de organisatie wordt gevraagd. Bij radicale verandering zouden managers bijvoorbeeld hun toevlucht moeten nemen tot Scrum. Terwijl; in het geval van meerdere lopende processen, Kanban kan de juiste keuze zijn omdat het kan worden overgenomen zonder drastische wijzigingen aan het systeem aan te brengen.

De Coach van Agile Velocity, David Hawks, raadt aan om een paar belangrijke parameters op te zoeken om te beslissen of Kanban de juiste methode voor jou is. Hij merkte verder op dat Kanban meer geschikt is voor projectteams die streven naar continue verbetering. Bovendien zijn teams met veranderende prioriteiten en potentieel voor opsplitsing in kleinere subteams ook zeer geschikt voor Kanban. Hierover bestaan echter tegenstrijdige meningen. Anderson is van mening dat het volgens meerdere casestudy’s niet nodig is dat het team en het werk voor Kanban worden opgesplitst in kleinere brokken. Kanban kan redelijk goed werken met een breed scala aan teams, werkurgentie en complexiteit.

Ondertussen is Hawks van mening dat Kanban het nuttigst is wanneer de nadruk ligt op de behoeften en voorkeuren van de klant. Het kan ook zeer geschikt zijn voor bedrijven met een lagere drang naar verandering en verbetering. Brumbaugh daarentegen stelde Kanban voor als een optie voor organisaties die moeite hebben met het doorgronden van Scrum. Hij vertelde dat Kanban een geweldig hulpmiddel is om vertrouwen in een organisatie op te bouwen en dat het de toon kan zetten voor het begrip van sprintsystemen zoals Scrum. Het kan verder worden gebruikt in elk kader voor verticale productontwikkeling. Bovendien waarschuwde hij dat Kanban niet de voorkeur verdient in organisaties die werken aan een partnerschap of in dergelijke omgevingen waar belanghebbenden niet kunnen instemmen met een bepaalde reeks voorkeuren.

Kun je niet kiezen tussen Kanban en Scrum? Kies Scrumban #

Met de populariteit van Kanban en de effectieve resultaten zijn er van tijd tot tijd meerdere hybriden ontstaan. Specifieke Scrum-teams die zowel door Lean als Kanban waren geïnspireerd, bedachten manieren om beide op deze manier te integreren en vormden een hybride die gewoonlijk Scrumbag wordt genoemd. Deze hybride is bedoeld om het beste van beide technieken toe te voegen door visualisatie en WIP toe te voegen aan Scrum. Scrum-beoefenaar Savita Pahuja legt uit dat Scrum moet worden gebruikt voor gebeurtenisgestuurde werk- en onderhoudsprojecten.

Hoe kan Kanban worden geïmplementeerd? #

In het geval dat u heeft besloten om Kanban in uw organisatie te implementeren, zijn de volgende elementen nodig om hiermee verder te gaan;

  • Commitment van PM en projectteam
  • Kanban training of een coach
  • Fysiek of online bord
  • Buy-in van senior leiderschap

Lawrence Roybal, de Chief Executive van Oxford Solutions Group, beveelt aan dat Kanban-teams idealiter niet meer dan negen personen bevatten, inclusief consultants. Een dergelijke regeling zorgt voor effectieve besluitvorming en groepscohesie. Hij merkte verder op dat het absoluut noodzakelijk is dat het projectteam de juiste samenstelling van de deelnemers heeft. Bovendien wees Roybal erop dat een van de belangrijkste fouten in Kanban is dat teams terughoudend zijn om een vroege buy-in te krijgen. Voortaan is het noodzakelijk om projectvergaderingen te houden voordat het project met Kanban wordt gestart. Het zorgt ervoor dat de juiste mensen beschikbaar zijn voor de juiste baan.