7.0 Projectafsluitingsproces

Table of contents

Het afsluitingsproces geeft de beëindiging of voltooiing van uw project aan. U moet ervoor zorgen dat uw project een duidelijk einde heeft gekregen door de volgende procedure te volgen:

  • Bepaal of er nog projectactiviteit over is en werk aan de voltooiing ervan
  • Laat uw personeel geleidelijk vrij als ze het werk hebben voltooid, ze zijn toegewezen in het projectplan
  • Zorg ervoor dat het proces van definitieve goedkeuringen en transacties op tijd wordt afgerond.
  • Neem alle belangrijke spelers aan boord en zorg voor definitieve goedkeuring van hen. Houd een formele afsluitingsvergadering en stuur aan het einde een projectafsluitingsdocument. Zorg ervoor dat het document de afsluiting van alle projectactiviteiten inhoudt en de formele acceptatie van de eindresultaten verkrijgt.
  • U kunt uw observaties en beoordelingen met betrekking tot de prestaties van uw projectteam communiceren. Vergeet niet elk teamlid en zijn begeleider individueel te erkennen en te bedanken.
  • Vier het formele einde van je project

Projectevaluatierapport #

Schrijf een gedetailleerd projectevaluatierapport dat uit de volgende secties bestaat:

  • Prestaties van het project: het omvat een gedetailleerd verslag van wat het project heeft bereikt in vergelijking met het oorspronkelijke projectplan. U dient specifiek de nadruk te leggen op alle mogelijke afwijkingen van het oorspronkelijke plan.
  • Beoordelingen van teamleden: u dient vertrouwelijk functioneringsgesprekken te geven aan meerdere teamleden van het project.
  • Articuleren leren: u moet de belangrijkste leerresultaten documenteren en informatie over tactieken die wel en niet werkten in de loop van uw project.
  • Aanbevelingen voor verdere projecten.

Opmerking: Alle documenten die tijdens het project zijn geproduceerd, moeten worden opgeslagen om in de toekomst als basis voor soortgelijke projecten te kunnen worden gebruikt.