2.0 De projectlevenscyclus

Volgens de project management Instituut (PMI), een projectlevenscyclus bestaat uit de volgende componenten:

lifecycle

Deze sectie is gebaseerd op de veronderstelling dat het project al aan u is beloond en dat het projecthandvest naar behoren is opgesteld. Een projectcharter moet een kort en nauwkeurig verslag van het project bevatten, samen met de aanwijzing van een geschikte projectmanager. Specifiek voor adviesbureaus kunnen projecten ook via commerciële contracten worden geïnitieerd. Een gedetailleerd overzicht van de verschillende stappen die betrokken zijn bij de levenscyclus van het project is als volgt:

initiatie #

In de beginfase worden het projectteam en de projectparameters bepaald. Het omvat de analyse van projectrisico’s en voordelen, de verwachtingen van belanghebbenden en het herbestemmen van de projectdoelen. Het projectteam wordt geselecteerd op basis van hun expertise, vaardigheden en vereiste rol in het team. Ten slotte wordt een gedetailleerde SOW (Statement of Work) gemaakt met daarin een overzicht van de resultaten van het project in de vorm van eindproducten of diensten.

Planning #

De planningsfase omvat het in kaart brengen van elk proces van het project, dat wil zeggen planningen, rollen en verantwoordelijkheden, deliverables, projectkosten, reikwijdte en bijdrage van elk teamlid. Deze fase wordt beëindigd door de vorming van een gedetailleerde projectmanagementplan . Dit plan omvat een verfijnde projectscope en een toelichting op de uitvoering, monitoring, controle en afsluiting van het project. Opgemerkt moet worden dat dit document gedurende de hele levenscyclus van het project wordt gebruikt als een projectbasislijn.

Executie #

Het uitvoeringsproces kan eenvoudig worden opgevat als een praktische toepassing van het projectmanagementplan. Daarnaast omvat deze fase ook het doorvoeren van de voorgestelde correcties of wijzigingen.

Besturing en bewaking #

In deze fase wordt actief toezicht gehouden op verschillende processen om ervoor te zorgen dat de workflow niet afwijkt van het oorspronkelijke plan. Voor het actualiseren en wijzigen van het projectplan wordt een standaard change control-procedure gehanteerd. Bovendien omvat het ook de toevoeging en goedkeuring van nieuwere projectresultaten.

Sluitend #

Het sluiten of beëindigen van het project houdt simpelweg in dat de bereikte resultaten worden geaccepteerd en dat het algehele proces of elke fase ervan wordt stopgezet. Het houdt ook in dat de deliverables worden beoordeeld in overeenstemming met de voorkeuren van de belanghebbenden en uw team. Aan het einde van deze fase wordt een formeel projectafsluitingsdocument en een projectevaluatierapport opgesteld.