Robuust kostenbeheer en financiële tracking

Volg en beheer de kosten in verband met uw projecten. Houd uitgaven, toegezegde kosten en resourcekosten bij ten opzichte van uw projectbudgetten.
qamodo-features

Projectbeheersoftware

online taakbeheersoftware

enterprise resource planning

Krijg financieel inzicht in al uw projecten en initiatieven

Houd kosten en uitgaven bij voor al uw projecten en meet effectief uw financiële prestaties om ervoor te zorgen dat u mijlpalen haalt zonder te veel uit te geven.

Budgettering

Wijs budgetten toe aan elk van uw projecten en houd eenvoudig de prestaties bij.

Project Cost Management is het proces van het schatten, budgetteren en beheersen van kosten gedurende de projectlevenscyclus, met als doel de uitgaven binnen de beperkingen van uw project te houden. Wijs een budget toe aan elk van uw projecten en houd de uitgaven in de gaten om dure verrassingen voor te blijven.

Kostenbeheersing

Plan en volg alle kosten en uitgaven ten opzichte van uw project vanuit interne en externe bronnen.

Kostenbeheersing houdt in dat u vergelijkt wat er werkelijk is uitgegeven met wat gepland was op een bepaalde datum of fase in de projectlevenscyclus, en beslist of er herzieningen moeten plaatsvinden. Houd alle directe en indirecte kosten in verband met een project bij, ontwikkel nauwkeurige kostenramingen voor elke activiteit of taak in uw projectplan en zorg ervoor dat er geen overschrijdingen optreden in uw project.

Toegezegde kosten

Blijf al uw kosten voor en krijg op elk moment inzicht in de werkelijke uitgaven van uw project.

Zodra er kosten ontstaan, wordt deze vastgelegd en afgemeten aan uw project. Bij kostenbeheer gaat het erom inzicht te krijgen in wat er in uw projecten gebeurt, zodat u actie kunt ondernemen voordat er iets misgaat. Met Qamodo en met behulp van onze inkooporderfunctie, kunt u zien welke kosten er zijn gemaakt voor uw project, zelfs voordat u wordt gefactureerd.

Budget, kosten bijhouden en rapporteren

Kostenbeheer maakt gebruik van informatie over gemaakte kosten in tijd en materiaal en projecten met een vaste prijs. Blijf al uw kosten voor en krijg op elk moment inzicht in de werkelijke uitgaven van uw project.