1.0 Projectbeheer – Een kort overzicht

De belangrijkste termen definiëren #

Laten we, om de belangrijkste termen van projectmanagement te begrijpen, een casus bekijken. U bent door uw organisatie met de verantwoordelijkheid van een project bijgebracht. U bent door uw organisatie met de verantwoordelijkheid van een project bijgebracht. Jouw taken omvatten het begeleiden van het hele project tot oplevering. U moet eerst een goed begrip hebben van de componenten waaruit een project bestaat en de verschillende parameters ervan. Daarnaast is het ook noodzakelijk om te weten welke factoren een project succesvol maken of niet. Over het algemeen heeft een project de volgende specificaties:

Over het algemeen heeft een project de volgende specificaties:

  1. Een vooraf ingestelde start- en beëindigingsdatum
  2. Vooraf bepaalde toewijzing van middelen. Het omvat mensen, tijd, financiën en de benodigde apparatuur die nodig is voor een bepaald project. Als u bijvoorbeeld een brochure moet maken, zijn de vooraf bepaalde middelen: mensen (copywriters, ontwerpers, creatieve regisseurs, enz.), het benodigde tijdsbestek, apparatuur (digitale software, computer, internet, printer, enz. ) en tot slot de financiële middelen.
  3. Specifieke vooraf bepaalde deliverables. Het omvat de projectresultaten zoals de vorming van een brochure, het opzetten van een nieuw kantoor, nieuwe software enz.

Succes van een project #

Het succes van een groot of klein project hangt af van drie belangrijke parameters, namelijk:

  1. De levertijd: het project wordt binnen de vooropgestelde tijd opgeleverd
  2. Het beloofde resultaat is gegarandeerd zonder concessies te doen aan de kwaliteit
  3. Het project blijft binnen het vooraf toegewezen budget en middelen

De volgende afbeelding geeft een relatie weer tussen deze drie parameters.

outcomes

Opgemerkt moet worden dat budget, resultaat en tijdschema onderling afhankelijk zijn en dat u in de loop van uw project mogelijk afwegingen moet maken. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw project in de kortst mogelijke tijd wordt voltooid, moet u meer geld uitgeven aan het aannemen van meer personen en het kopen van meer middelen.

Betekenis van projectmanagement #

Na het overwegen van de bovenstaande parameters, zou men kunnen informeren naar de noodzaak van projectmanagement in het huidige tijdperk. Project management maakt het mogelijk om verschillende operaties binnen een organisatie te structureren. Voortaan maakt het een betere planning, beheer, organisatie en toewijzing van middelen mogelijk voor betere resultaten in een optimaal tijdsbestek. Bij verschillende organisaties is onderzoek gedaan naar de inzet van projectmanagementtechnieken. De resultaten geven duidelijk aan dat projectmanagement niet alleen goede resultaten, organisatie en tijd faciliteert, maar ook de interdepartementale coördinatie verbetert. Zo kunnen organisaties zich meer richten op de kwaliteit van de resultaten in plaats van op het operationele proces.