3.0 Fasen van projectimplementatie (deel 2)

Ontwikkeling #

Tijdens de ontwikkelingsfase worden alle noodzakelijke componenten voor de uitvoering van het project geassembleerd. Er wordt contact opgenomen met potentiële leveranciers of onderaannemers, er wordt een planning gemaakt, er worden voorraden en gereedschappen besteld en medewerkers worden onder meer geïnstrueerd. Wanneer de implementatiefase klaar is om te beginnen, is de ontwikkelingsfase voltooid. Alle problemen moeten worden opgehelderd voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Voor bepaalde projecten, zeker kleinere projecten, is een formele ontwikkelingsfase wellicht niet nodig. Cruciaal is dat duidelijk is wat er tijdens de implementatiefase moet worden bereikt, door wie en wanneer.

Implementatie #

Tijdens de uitvoeringsfase krijgt het project vorm. Deze fase omvat de daadwerkelijke opbouw van het projectresultaat. Programmeurs coderen, ontwerpers creëren visuele inhoud, aannemers bouwen en de echte reorganisatie vindt plaats. Dit is de periode waarin het project duidelijk wordt voor buitenstaanders, die misschien denken dat het project net is begonnen. De

De implementatie is de ‘doe’-fase en het is van cruciaal belang om het momentum gedurende deze periode vast te houden.

In één geval was het projectteam niet op de hoogte dat een van de essentiële teamleden ouder zou worden en daarom ongeveer een maand totaal niet beschikbaar zou zijn. Toen het tijd was om hem te vervangen, werd een externe deskundige ingeschakeld om te voorkomen dat het team vast kwam te zitten. Hoewel het team het kon behouden, nam de externe expertise een flinke hap uit het budget.

Aan het einde van de implementatiefase wordt de uitkomst vergeleken met de lijst van eisen die in de definitiefase is vastgesteld. Daarnaast wordt het beoordeeld in relatie tot de ontwerpen. Er kunnen bijvoorbeeld tests worden uitgevoerd om te bevestigen dat de online applicatie Internet Explorer 5 en Firefox 1.0 en hoger ondersteunt. Er kan worden nagegaan of de afwerking van het gebouw conform de overeenkomst is uitgevoerd of dat de gebruikte materialen daadwerkelijk zijn gespecificeerd tijdens de definitiefase. Deze fase is voltooid wanneer aan alle criteria is voldaan en het resulterende product in overeenstemming is met het ontwerp.

Degenen die aan een project deelnemen, moeten er rekening mee houden dat het zeer zeldzaam is om een product te verkrijgen dat precies voldoet aan alle criteria die tijdens de definiëringsfase zijn vermeld. In de loop van de uitvoering van een project kunnen onverwachte gebeurtenissen of vooruitgang in het begrip het projectteam ertoe dwingen af te wijken van de oorspronkelijke set van eisen of andere ontwerpdocumenten.

Dit is een mogelijke reden voor onenigheid, vooral als een externe opdrachtgever een opdracht heeft geplaatst voor het projectresultaat. In bepaalde gevallen kan de klant een beroep doen op de gemaakte afspraken tijdens het definiëringsproces.

Over het algemeen kunnen vereisten niet worden gewijzigd zodra het definiëringsproces is voltooid. Dit geldt ook voor ontwerpen: als het ontwerpproces eenmaal is afgerond, kan het ontwerp niet meer worden gewijzigd. Als dit nodig is (zoals soms gebeurt), moet de projectleider ervoor zorgen dat de wijzigingen zo snel mogelijk aan alle belanghebbenden (met name besluitvormers of consumenten) worden gecommuniceerd. Bovendien is het van cruciaal belang dat de aangebrachte wijzigingen goed worden vastgelegd om toekomstige misverstanden te voorkomen. Aanvullende informatie over de projectdocumentatie vindt u verderop in deze handleiding.

Afsluiten en opvolgen #

Hoewel cruciaal, wordt de vervolgstap vaak over het hoofd gezien. Tijdens deze fase worden alle essentiële maatregelen getroffen om het succes van het project te verzekeren. De vervolgfase kan bestaan uit het maken van handleidingen, instructie en training voor gebruikers, het opzetten van een helpdesk, het bijhouden van het resultaat, de evaluatie van het project zelf, het schrijven van het projectrapport, het hosten van een feest om het behalen van het resultaat, de overdracht van het projectteam aan de directeuren en de ontmanteling van het projectteam te vieren.

Centraal in de vervolgfase staat wanneer en waar het project wordt afgerond. Projectmanagers grappen vaak dat de eerste 90% van een project snel gaat en dat de laatste 10% jaren kan duren.

De projectgrenzen dienen vanaf het begin van het project te worden geëvalueerd, zodat het project in de vervolgfase kan worden afgesloten zodra deze grenzen zijn bereikt.

Het is voor betrokkenen soms onduidelijk of het eindresultaat van het project een prototype of een werkend product zal zijn. Dit komt vooral voor bij creatieve initiatieven met onzekere resultaten. Hoewel klanten kunnen anticiperen op het ontvangen van een product, kan het projectteam denken dat het een prototype aan het ontwikkelen is. Dergelijke situaties doen zich het meest voor tijdens de follow-upperiode. Overweeg het voorbeeld van een softwareontwikkelingsinspanning die is ontworpen om een nieuw idee te valideren. Er waren grote zorgen over de haalbaarheid van het verkrijgen van bevindingen.

Uiteindelijk had het project positieve resultaten. Het team produceerde software die goed functioneerde, in ieder geval binnen de grenzen van de testomgeving. De klant, die niet bekend was met informatietechnologie, meende een functioneel product te hebben gekregen. Het had tenslotte gewerkt op de computer op zijn kantoor. Hoewel het programma goed functioneerde, kreeg het prototype, toen het op de pc’s van vijftig arbeiders werd geplaatst, problemen en werd het op punten instabiel.

Hoewel de programmeurs de software konden repareren, hadden ze tijdsdruk vanwege hun betrokkenheid bij het volgende project. Bovendien hadden ze weinig interesse in het repareren van wat zij als een experimenteel item beschouwden. Enkele maanden later, toen Microsoft Windows Service Pack 2 introduceerde, werkte het programma niet meer volledig. De klant was woedend dat het ‘product’ uit de handel was genomen.