1.0 IT-projectbeheer

Table of contents

Invoering #

Deze projectmanagementgids is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of van plan is betrokken te zijn bij projectgerelateerde activiteiten. Andere organisaties kunnen daarom gebruik maken van de informatie, aangezien deze is opgesteld met organisaties in de non-profitsector met projectmatige managementmethoden in het achterhoofd.

Het boek is opgedeeld in vele delen. In het eerste deel (hoofdstukken 1-4) wordt projectmanagement in het algemeen besproken. In deze hoofdstukken wordt de theorie van de watervalmethode besproken, die relevant is voor de meeste projecten. Het tweede deel van dit boek (beginnend met hoofdstuk 5) bespreekt ‘cyclische’ projectmanagementtechnieken die beter geschikt zijn voor IT-gerelateerde projecten. Deze technieken zijn bijzonder geschikt voor softwareontwikkeling en andere creatieve informatietechnologie-initiatieven.

In het voorlaatste hoofdstuk worden de operationele procedures besproken. Deze techniek combineert aspecten van zowel de waterval- als de fietsbenadering. In het laatste hoofdstuk van deze handleiding wordt onderzocht hoe organisaties kunnen omgaan met de complexiteit die gepaard gaat met het gelijktijdig uitvoeren van verschillende projecten. De belangrijkste problemen worden besproken, samen met methoden om ze op te lossen.

Dit document bevat een verscheidenheid aan standaarddocumenten die kunnen worden gebruikt om projecten te begeleiden en veel verwijzingen naar open source-projectinstrumenten van derden. Na dit boek wordt een bibliografie gegeven voor iedereen die meer wil weten over het uitgebreide onderwerp van: project management .

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de conventionele aanpak van projectmanagement.

Het hier beschreven concept dient als basis voor alle projectmanagementtechnieken. De volgende hoofdstukken gaan dieper in op een paradigma dat bijzonder geschikt is voor IT-gerelateerde taken.

Door een project in fasen op te delen, kunt u het zo goed mogelijk sturen. Door een project in stappen te segmenteren, wordt de volledige werklast van het project opgesplitst in kleinere componenten, wat het monitoren eenvoudiger maakt. In de volgende paragrafen wordt een effectief faseringsmodel in de praktijk toegelicht. Het is verdeeld in zes fasen:

  1. initiatie
  2. Definitie
  3. Ontwerp;
  4. Ontwikkeling;
  5. Implementatie;
  6. Afsluiten en opvolgen