Beste projectbeheersoftware

Ben je gefrustreerd door projectmanagers die niet of niet in staat zijn om rapporten op tijd te krijgen? Lopen projecten achter op schema en overschrijden ze het budget, ook al kregen projectmanagers meer middelen? Helaas wordt projectmanagement vaak nog steeds gezien als een moeilijke taak vanwege de overmatige hoeveelheid projectmanagementsoftware die beschikbaar is.

Projectbeheersoftware is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Maar hoe kiezen projectmanagers welke projectmanagementtool ze gebruiken? Welke projectmanagementtools zijn het geld en de tijdsinvestering waard? Hoe vindt u een betrouwbare projectmanagementoplossing die aan al uw eisen voldoet?

Projectmanagementsoftware is van cruciaal belang voor het behalen van elk project. De juiste tools en technieken zorgen ervoor dat uw projecten binnen budget en op tijd succesvol worden uitgevoerd. Met projectbeheer kunt u de efficiëntie maximaliseren van elk lid dat bij een project betrokken is, ongeacht of ze zich op verschillende plaatsen bevinden of niet. Standaardprocessen kunnen elke persoon helpen bij het voltooien van elke taak.

Wat is projectmanagementsoftware?

Met projectbeheersoftware kunt u het werk van uw team van begin tot eind beheren, prioriteren, organiseren en plannen. Projectmanagement is het toepassen van processen, methoden, kennis, vaardigheden en ervaring bij de uitvoering van projecten. Projectmanagers moeten geschikte tools vinden die de toolkit van hun projectmanagementteam ondersteunen. Er zijn veel projectmanagementtools kiezen uit. De toolkit van het projectmanagementteam is een tool voor projectmanagers met de volgende functies: projectbeheer (scrum, extreme programmering, kanban), taakbeheer, projectvoortgangsvolger, projectportfoliobeheer, resourcetracking en rapportage en Gantt-diagrammen

Waarom heb je projectmanagementsoftware nodig?

Stel dat u een projectmanager bent, een software die u helpt bij het organiseren van werk en het beheren van deliverables als dit van groot belang is. Projectmanagementsoftware is geen enkele oplossing; het is een verzameling hulpmiddelen voor het omgaan met verschillende aspecten van de levenscyclus van een project. Het kan opties voor projectplanning en taakbeheer bevatten of alles uit de kast halen door onder andere resourceplanning, samenwerking en documentbeheerfuncties op te nemen.

Ze zijn in staat om taken te organiseren, middelen toe te wijzen, mijlpalen en deadlines in te stellen, de voortgang te volgen ten opzichte van zowel hun planning als die van hun teamleden – allemaal vanaf één centrale locatie.

Wat maakt een goede projectmanagementsoftware?

Het volgen van deliverables en het beheren van middelen, van kostenbeheer tot samenwerking met teamleden, er is veel om op te focussen bij het uitvoeren en beheren van projecten. Projectmanagementtools maken het voor PM’s gemakkelijk om te evalueren wat er onderweg is, wat is voltooid en wat er nog moet gebeuren. Het bijhouden van de projectstatus kan vooral handig zijn wanneer teamleden op afstand werken of niet dezelfde projectbeheertool gebruiken als u. Projectmanagementtools geven projectmanagers een duidelijk overzicht van waar hun project staat en het halen van deadlines.

Projectdashboards

Houd al uw projecten in uw portfolio bij en beheer projectresources, projecttaken en projectmijlpalen met behulp van Qamodo-tools voor projectbeheer.

Taak volgen

Als projectmanagers geen rapporten over de projectvoortgang kunnen leveren, moet u projecttaken en projectmijlpalen efficiënt kunnen volgen om ervoor te zorgen dat de voortgang van het project wordt gehandhaafd. Gebruik makend van projecttaakbeheer software maakt het mogelijk om een overzicht te houden van wat er is voltooid en wat er nog moet gebeuren.

Projectplanningen

Volg de voortgang en bekijk deadlines eenvoudig met Qamodo. Als je een agile team bent of een team dat scrum of kanban , kan het handig zijn om scrumtools te gebruiken.

Communicatie

Werk samen met het team en zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit. Met projectbeheersoftware kunt u de voortgang vastleggen en volgen, taken verdelen en samenwerken met teamleden, waar ze zich ook bevinden.

Rapporten

Krijg ten slotte op elk moment een overzicht van de voortgang van uw project in vogelvlucht, zodat u teamresources kunt beheren voor maximale productiviteit. Volg de voortgang volledig, de toewijzing van middelen en de uitgaven tot nu toe samen met de verdiende inkomsten biedt uitzonderlijke project financiële controle maatregelen.

Laten we, als we naar de bovenstaande functies kijken, de projectbeheersoftware van Qamodo eens bekijken.

Project management

Projectbeheersoftware van Qamodo is gebruiksvriendelijk en betaalbaar. Projectbeheersoftware helpt bij projectresources, projecttaken en projectmijlpalen, het prioriteren van resources in een project is geen gemakkelijke taak, vooral niet voor een groot project waarin veel dingen tegelijkertijd gebeuren. Projectresources kunnen verspild worden als ze niet adequaat worden gepland of georganiseerd.

– wijs projecten, taken en mijlpalen eenvoudig toe aan teamleden rechtstreeks vanuit het Gantt-diagram en bekijk de voortgang in één keer

– voeg eenvoudig taken toe aan meerdere projecten, groepeer ze in taken voor een betere planning van middelen in uw organisatie

– stel afhankelijkheden tussen taken in en volg de voltooiing van elk segment van uw project.

Taak beheer

Er zijn veel taakbeheersoftware beschikbaar, maar ze voeren in principe allemaal dezelfde taak uit. De taak is om gebruikers een lijst met taken te bieden, die kunnen worden toegewezen aan personen in een organisatie. Hierdoor kan de projectmanager bijhouden wat er is voltooid en wat er nog is, zodat hij automatische rapporten kan verstrekken over de voortgang van de taak tegen deadlines/mijlpalen. Dus, waar begint u met het selecteren van de beste projectbeheersoftware voor uw behoeften?

Het antwoord ligt in het begrijpen van uw specifieke vereisten versus de algemene vereisten, kenmerken en functies die de meeste taakbeheersystemen gemeen hebben (en dienovereenkomstig kiezen).

Beheer van verdiende waarde

beheer van verdiende waarde is het proces van het meten van projectwerk om de voortgang bij te houden, kosten te beheren en prognoses te maken. Earned value management is van cruciaal belang voor het succesvol uitvoeren van een project, of het nu gaat om het bouwen van een brug of het ontwikkelen van softwareapplicaties.

Projectmanagementsoftware biedt oplossingen om projecten van begin tot eind te managen. Qamodo biedt oplossingen voor projectbeheer die realtime gegevens leveren over taakbeheer, kostenbeheersing en prestatie-evaluatie.

Teamleiding

Gebruik Qamodo om teams te maken voor uw projecten en wijs rollen zoals een manager, lead of aangepaste teamrol toe aan elke persoon voor een effectieve teamleiding . Wijs taken toe aan specifieke mensen of bepaal welke verantwoordelijkheden nodig zijn om specifieke producten te ontwikkelen. Teamleden kunnen hun eigen inspanningen beheren, maar ze zijn zich altijd bewust van hun verwachte rol in het project. Qamodo helpt u tijd te besparen door het gedoe van het heen en weer sturen van berichten tussen teamleden over wie wat al heeft gedaan of wie nu hulp nodig heeft, weg te nemen.