Risikostyringsproces i projektledelse

Risici er de typiske hændelser, der kan have indflydelse på et projekts succes eller fiasko. Selvom risici er en iboende del af projektets livscyklus, kan de være temmelig vanskelige, især for store projekter. I betragtning af de forskellige tilgængelige risikostyringsmetoder, vil du starte med at vælge den mest effektive til din situation.

Implementering af en sund risikostyringsstrategi hjælper med at optimere projektets ydeevne og samtidig forberede dit team på enhver eventualitet. Det er ingen overraskelse, at specifikke projektteam og projektledere er mere ønskelige end andre.

Hvis du ser bort fra det, er der nogle af de mest kritiske risikostyringsprocedurer, du skal tage:

Opret en risikoinventar #

Dette er enkelt at opnå ved hjælp af et regneark, så længe du medtager alle de relevante risikorelaterede faktorer, såsom datoer, beskrivelser, sandsynlighedsniveauer, sværhedsgrader, reaktionshandlinger og andre relevante oplysninger.

Identificering og håndtering af risici #

Det er her, du skal involvere alle de relevante teammedlemmer og projektinteressenter i en brainstorm -session for at identificere eventuelle problemer, der kan opstå. For at foregribe potentielle risici skal du vurdere kravene i forhold til de tilgængelige ressourcer og afgøre, hvad der kan hindre projektets problemfrie fremgang.

Bevar en positiv indstilling #

Selvom risici generelt er ugunstige, kan nogle vise sig at være positive ændringer. Hvem ved, succesen af dit projekt kan være væsentligt afhængig af de muligheder, der præsenteres for dig.

Beregn sværhedsgraden og sandsynligheden for en risikohændelse #

På dette tidspunkt skal du omhyggeligt vurdere sandsynligheden for, at en bestemt risiko opstår, og størrelsen af dens indvirkning med hensyn til tid, kvalitet, tilgængeligt budget og endda de potentielle fordele ved risikoen. Du kan bruge en skala fra 1 til 5 til at angive begge niveauer, men sørg for at etablere din skala på forhånd for at undgå fejl eller misforståelser.

Lav en beredskabsplan for enhver eventualitet #

Du bliver nødt til at være meget opmærksom på de risici, der har størst mulighed for at forekomme og alvorligheden af konsekvenserne. For at gøre dette effektivt skal du muligvis starte med at identificere den grundlæggende årsag til problemet, hvorefter du kan udvikle en strategisk strategi for at løse det.

Omkostninger ved uforudsete omstændigheder #

Nu hvor vi har en beredskabsplan på plads, skal du brainstorme og udvikle et skøn over omkostningerne ved risikobegrænsning og styring. Uanset om risikoen vil have en negativ eller positiv indvirkning på dit projekt, skal du vurdere og estimere, hvor meget det vil koste at gennemføre en indsatsplan i tilfælde af en katastrofe. Efter dette skal du indarbejde dette budget i hele reaktionsstrategien for at fuldføre det.