Riskhanteringsprocess inom projektledning

Risker är de typiska händelser som kan påverka ett projekts framgång eller misslyckande. Även om riskerna är en inneboende del av projektets livscykel kan de vara ganska knepiga, särskilt för storskaliga projekt. Med tanke på de olika riskhanteringsmetoderna som finns tillgängliga, vill du börja med att välja den mest effektiva för din situation.

Att genomföra en sund riskhanteringsstrategi hjälper till att optimera projektets prestanda samtidigt som du förbereder ditt team för eventuella händelser. Det är ingen överraskning att specifika projektteam och projektledare är mer önskvärda än andra.

Bortsett från det här är några av de mest kritiska riskhanteringsprocedurerna du bör vidta:

Skapa en riskinventering

Detta är enkelt att uppnå med ett kalkylblad, så länge du inkluderar alla relevanta riskrelaterade faktorer, till exempel datum, beskrivningar, sannolikhetsnivåer, svårighetsgrad, reaktionsåtgärder och annan relevant information.

Identifiera och hantera risker

Det är här du kommer att behöva involvera alla lämpliga teammedlemmar och projektintressenter i en brainstormning för att identifiera eventuella problem som kan uppstå. För att förutse potentiella risker måste du bedöma kraven mot de tillgängliga resurserna och avgöra vad som kan hindra projektets smidiga framsteg.

Behåll en positiv inställning

Även om riskerna i allmänhet är ogynnsamma kan vissa visa sig vara positiva förändringar. Vem vet, framgången för ditt projekt kan vara avsevärt beroende av de alternativ som presenteras för dig.

Beräkna svårighetsgraden och sannolikheten för en riskhändelse

Vid denna tidpunkt måste du noggrant bedöma sannolikheten för att en viss risk uppstår och storleken av dess inverkan när det gäller tid, kvalitet, tillgänglig budget och till och med riskens potentiella fördelar. Du kan använda en skala från 1 till 5 för att markera båda nivåerna, men se till att fastställa din skala i förväg för att undvika misstag eller missförstånd.

Skapa en beredskapsplan för eventuella händelser

Du måste ägna stor uppmärksamhet åt de risker som har störst möjlighet att inträffa och allvarligheten av konsekvenserna. För att göra detta effektivt kan du behöva börja med att identifiera den grundläggande orsaken till problemet, varefter du kan utveckla en strategisk strategi för att hantera det.

Kostnader för oförutsedda omständigheter

Nu när vi har en beredskapsplan på plats måste du brainstorma och utveckla en uppskattning av kostnaderna för riskreducering och hantering. Oavsett om risken kommer att ha en negativ eller positiv inverkan på ditt projekt, måste du bedöma och uppskatta hur mycket det kommer att kosta att genomföra en insatsplan i händelse av en katastrof. Efter det, införliva denna budget i hela svarsstrategin för att slutföra den.