Risicobeheerproces in projectbeheer

Risico’s zijn de typische gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op het succes of falen van een project. Hoewel risico’s een intrinsiek onderdeel zijn van de levenscyclus van het project, kunnen ze behoorlijk lastig zijn, vooral voor grootschalige projecten. Gezien de verschillende benaderingen voor risicobeheer die beschikbaar zijn, wilt u beginnen met het selecteren van de meest effectieve aanpak voor uw situatie.

Het implementeren van een gedegen risicobeheerstrategie helpt de projectprestaties te optimaliseren en tegelijkertijd uw team voor te bereiden op elke eventualiteit. Het is geen verrassing dat specifieke projectteams en projectmanagers wenselijker zijn dan andere.

Afgezien daarvan zijn hier enkele van de meest kritieke procedures voor risicobeheer die u moet volgen:

Een risico-inventaris maken

Dit is eenvoudig te bereiken met behulp van een spreadsheet, zolang u alle relevante risicogerelateerde factoren opneemt, zoals datums, beschrijvingen, waarschijnlijkheidsniveaus, ernstpercentages, reactieacties en andere relevante informatie.

Risico’s identificeren en beheren

Dit is waar u alle relevante teamleden en belanghebbenden bij het project moet betrekken bij een brainstormsessie om mogelijke problemen te identificeren die zich kunnen voordoen. Om te anticiperen op mogelijke risico’s, moet u de vereisten afwegen tegen de beschikbare middelen en bepalen wat de goede voortgang van het project zou kunnen belemmeren.

Houd een positieve houding aan

Hoewel risico’s over het algemeen ongunstig zijn, kunnen sommige positieve veranderingen blijken te zijn. Wie weet hangt het succes van uw project sterk af van de mogelijkheden die u worden aangeboden.

Bereken de ernst en waarschijnlijkheid van een risicogebeurtenis

Op dit punt moet u de kans dat een bepaald risico zich voordoet zorgvuldig inschatten en de omvang van de impact ervan in termen van tijd, kwaliteit, beschikbaar budget en zelfs de potentiële voordelen van het risico. U kunt een schaal van 1 tot 5 gebruiken om beide niveaus aan te duiden, maar zorg ervoor dat u uw schaal van tevoren vaststelt om fouten of misverstanden te voorkomen.

Maak een noodplan voor elke eventualiteit

U moet goed letten op de risico’s met de grootste kans van optreden en de ernst van de gevolgen. Om dit effectief te doen, moet u wellicht beginnen met het identificeren van de fundamentele oorzaak van het probleem, waarna u een strategische strategie kunt ontwikkelen om het aan te pakken.

Kosten voor onvoorziene omstandigheden

Nu we een noodplan hebben opgesteld, moet u brainstormen en een schatting maken voor de kosten van risicobeperking en -beheer. Ongeacht of het risico een negatieve of positieve impact heeft op uw project, u zult moeten inschatten en inschatten hoeveel het kost om een actieplan te implementeren in het geval van een ramp. Neem vervolgens dit budget op in de gehele responsstrategie om het te voltooien.