Projektledning: Sätt upp ditt agila arbetsflöde med Qamodo

För att lyckas med ett projekt krävs färdigheter inom tre områden: förberedelse, genomförande och övervakning. Om ett projekt hanteras väl kan det öka produktiviteten, sänka kostnaderna och göra kunderna nöjda. Den agila tekniken är ett sätt att hantera projekt som prioriterar lagarbete, anpassningsförmåga och ständig utveckling. Qamodo är en effektiv metod för att införa agila processer i projektledningen. Vi går in på Qamodos konfigurationsalternativ för agila arbetsflöden här så att du kan få igång din egen agila process.

Identifiera gränserna för ditt projekt

Att identifiera projektets omfattning är det första steget för att komma igång. Detta innebär att man till exempel bestämmer vad som ska göras och när det ska göras, och att man utarbetar en plan för hur man ska göra det. För att se till att alla är på samma sida måste projektets omfattning fastställas i detalj.

I Qamodo väljer du alternativet ”Nytt projekt” för att starta ett nytt projekt. Det kommer att finnas fält för att skriva in projektets titel, beskrivning och start- och slutdatum. Du kan göra det lättare att hantera ditt projekt genom att fastställa faser, mål och uppgifter.

Hitta de personer som kommer att arbeta med ditt projekt

Den andra åtgärden för att skapa ett agilt arbetsflöde i Qamodo är att bestämma vem som ska arbeta med projektet. Alla som kommer att ha någon form av inflytande över projektet, inklusive utvecklare, designers, testare och intressenter, bör vara representerade i projektgruppen.

Qamodos alternativ ”Bjud in lagmedlemmar” gör det möjligt för dig att rekrytera medarbetare till ditt aktuella projekt. De som vill ansluta sig till teamet behöver bara uppge sin e-postadress. Varje gruppmedlem får ett inbjudningsmeddelande från Qamodo och kan sedan registrera sig för ett konto och börja arbeta med projektet.

Skapa en backlog

Med Qamodo är det tredje steget i att skapa ett agilt arbetsflöde att skapa en backlog. Projektets backlog är en samling av alla saker som måste åtgärdas eller läggas till. Det kan göras ändringar i backloggen när som helst under projektets gång.

Du kan starta en ny backlog i Qamodo genom att välja alternativet ”Ny backlog”. Systemet frågar sedan efter namn, beskrivning och prioritet för eftersläpningen. Du kan lägga till nya uppgifter i kön genom att välja alternativet ”Nytt objekt”. Tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange förfallodatum och lämna anteckningar om varje objekt.

Beställ din backlog

I Qamodo är det fjärde steget i uppbyggnaden av en agil process att fastställa en prioritetsordning för din backlog. När du prioriterar dina uppgifter kan du få de mest brådskande uppgifterna gjorda först. Som en extra bonus garanterar den här metoden att dina intressenter får ett värde.

Du kan använda drag och släpp-funktionen i Qamodo för att ordna din backlog i prioritetsordning. Prioritet kan visas genom att ange var i listan ett objekt är placerat. Med filtrering kan du organisera uppgifter enligt specifika kriterier, t.ex. förfallodatum, tilldelad person eller prioritet.

Kartlägga din sprint

Planeringen av sprinten är det femte steget i implementeringen av en agil process i Qamodo. Under en sprint fokuserar teamet på att slutföra ett visst antal uppgifter från backloggen på kort tid. Genom att planera för en sprint kan du sätta upp rimliga mål för tidsperioden.

Du kan skapa en sprint backlog i Qamodo och använda den för att organisera sprintuppgifterna. Under sprinten kommer teamet att fokusera på de objekt som finns i sprintbackloggen, som är en delmängd av den fullständiga backloggen. Välj objekt från huvudbackloggen och dra dem till sprintbackloggen för att skapa en sprintbacklog. En teammedlem kan få ansvar för varje uppgift och det går att fastställa datum för förfallodagarna.

Kör din sprint

Qamodos sprintutförande är det sjätte steget i att skapa ett agilt arbetsflöde. Punkterna i sprintbackloggen är det som teamet fokuserar på under hela sprinten. Teamets förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt avgör hur bra sprinten går.

Qamodos burndown-tabell gör att du kan övervaka utvecklingen av din sprint. I burndown-diagrammet visas den återstående arbetsmängden i förhållande till tiden, vilket illustrerar hur sprinten fortskrider. En burndown-tabell kan användas för att följa teamets framsteg och göra korrigeringar vid behov.

Reflektera och utvärdera

Qamodos gransknings- och retrospektiva process är det sjunde steget i upprättandet av ett agilt arbetsflöde. Teamets insatser bör utvärderas och presenteras för intressenterna i slutet av sprinten. Teamet bör analysera resultaten av sprinten och fastställa vad som gick bra och vad som kan förbättras.

Genom att använda Qamodos inbyggda kommunikationsfunktioner kan du effektivt genomföra en sprintgranskning och retrospektiv granskning. Om du vill visa upp ditt färdiga arbete för ditt team och andra intresserade parter kan du inrätta ett virtuellt mötesrum. Kommentarsfältet är också användbart för att få kritik och förslag.

Qamodos iteration är det åttonde och sista steget i att skapa ett agilt arbetsflöde. På grund av den agila metodens iterativa karaktär utförs iterationer upprepade gånger tills projektet är avslutat. Varje iteration förbättrar den föregående med avseende på vad man lärt sig.

Om du vill iterera i Qamodo följer du bara samma procedur för varje sprint. Burndown-tabellen kan användas för att skapa nya backlogs, organisera nya sprintar och övervaka de aktuella framstegen. Analysfunktionen kan också användas för att följa teamets framsteg och upptäcka problemområden.

Slutsats

Sammanfattningsvis är Qamodo en effektiv metod för att skapa en agil process. Du kan fastställa projektets omfattning, hitta ditt projektteam, skapa din backlog, prioritera din backlog, planera din sprint, genomföra din sprint, granska och reflektera och iterera genom att följa de ovan nämnda förfarandena. Qamodos intuitiva användargränssnitt och inbyggda samarbetsfunktioner gör agil projekthantering tillgänglig för organisationer av alla storlekar och på alla platser. Qamodo kan hjälpa ditt företag att fungera smidigare, spara pengar och göra dina kunder nöjda.