Kategori: Strategi

Strategi

Operativ effektivitet kontra strategi

Total hantering av kvalitet. Benchmarking. Tävling baserad på tid. Reengineering. Hantering av förändringar. Strävan efter produktivitet, kvalitet och snabbhet har lett till många verktyg och

Read More »