Projectmanagement: Je Agile workflow opzetten met Qamodo

Het succesvol beheren van een project vereist vaardigheden op drie gebieden: voorbereiding, uitvoering en toezicht. Als een project goed wordt aangepakt, kan het de productiviteit verhogen, de kosten drukken en de klanten tevreden stellen. De Agile-techniek is een manier om projecten te beheren die prioriteit geeft aan teamwerk, aanpassingsvermogen en voortdurende ontwikkeling. Qamodo is een effectieve methode om Agile processen in projectmanagement te introduceren. We duiken hier in de configuratieopties van Qamodo’s Agile workflow, zodat je je eigen Agile proces in gang kunt zetten.

De grenzen van uw project vaststellen

De omvang van een project vaststellen is de eerste stap. Dit houdt onder meer in dat wordt besloten wat wanneer moet worden verwezenlijkt en dat een plan wordt opgesteld om die dingen te doen. Om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit, moet de reikwijdte van het project in detail worden beschreven.

Selecteer in Qamodo de optie “Nieuw project” om een nieuw project te starten. Er zullen velden zijn om de titel, de beschrijving en de begin- en einddatum van het project in te voeren. U kunt het beheer van uw project vergemakkelijken door fasen, doelen en taken op te stellen.

Vind de mensen die aan uw project zullen werken

De tweede actie bij het opzetten van een Agile workflow in Qamodo is beslissen wie er aan het project gaat werken. Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het project, zoals ontwikkelaars, ontwerpers, testers en belanghebbenden, moet vertegenwoordigd zijn in het projectteam.

Met de optie “Nodig teamleden uit” van Qamodo kun je medewerkers werven voor je huidige onderneming. Wie zich bij het team wil aansluiten, hoeft alleen zijn e-mailadres op te geven. Elk teamlid ontvangt een uitnodigingsmail van Qamodo, waarna ze zich kunnen aanmelden voor een account en aan het project kunnen gaan werken.

Een backlog maken

Met Qamodo is de derde fase in het opzetten van een Agile workflow het maken van een backlog. De backlog van uw project is een verzameling van alle dingen die gerepareerd of toegevoegd moeten worden. De backlog kan op elk moment van het project worden gewijzigd.

Je kunt in Qamodo een nieuwe backlog starten door de optie “Nieuwe backlog” te selecteren. Het systeem vraagt dan naar de naam, de beschrijving en de prioriteit van de achterstand. U kunt nieuwe taken aan de wachtrij toevoegen door de optie “Nieuw item” te selecteren. Wijs taken toe aan teamleden, geef vervaldata op en laat notities achter bij elk item.

Bestel uw achterstand

In Qamodo is de vierde fase in het opbouwen van een Agile proces het vaststellen van een prioriteitsvolgorde voor je backlog. Als u uw takenlijst prioriteert, kunt u de dringendste taken het eerst afwerken. Als extra bonus garandeert deze methode dat uw stakeholders waarde krijgen.

Je kunt de sleepfunctie in Qamodo gebruiken om je achterstand in volgorde van prioriteit te rangschikken. De prioriteit kan worden aangegeven door de plaats in de lijst waar een item is geplaatst. Door te filteren kunt u taken organiseren volgens specifieke criteria, zoals vervaldatum, opdrachtnemer of prioriteit.

Breng uw Sprint in kaart

Het plannen van je sprint is de vijfde fase in het implementeren van een Agile proces in Qamodo. Tijdens een sprint richt het team zich op het voltooien van een specifiek aantal taken uit de backlog in een beperkte tijd. Door een sprint te plannen kunt u redelijke doelen stellen voor die periode.

Je kunt in Qamodo een sprintbacklog aanmaken en deze gebruiken om de taken van je sprint te organiseren. Tijdens de sprint richt het team zich op de items in de sprint backlog, een subset van de volledige backlog. Kies items uit de master backlog en sleep ze naar de sprint backlog om een sprint backlog te maken. Voor elke taak kan een teamlid de verantwoordelijkheid krijgen, en er kunnen vervaldata worden vastgesteld.

Loop je Sprint

Qamodo’s sprint uitvoering is de zesde stap in het opzetten van een Agile workflow. Items in de sprint backlog zijn waar het team zich gedurende de sprint op richt. Het vermogen van het team om samen te werken en effectief te communiceren zal bepalen hoe goed de sprint verloopt.

Met de burndown grafiek van Qamodo kun je de ontwikkeling van je sprint volgen. De burndown grafiek zet de resterende hoeveelheid werk af tegen de tijd en illustreert de voortgang van de sprint. Een burndown grafiek kan worden gebruikt om de vooruitgang van het team te volgen en zo nodig koerscorrecties aan te brengen.

Reflecteren en evalueren

Het review- en retrospectieve proces van Qamodo is de zevende stap in het opzetten van een Agile workflow. De inspanningen van het team moeten aan het eind van de sprint worden geëvalueerd en aan de belanghebbenden worden getoond. Het team moet de resultaten van de sprint analyseren en bepalen wat goed ging en wat verbeterd kan worden.

Door gebruik te maken van de ingebouwde communicatiefuncties van Qamodo kun je een sprint review en retrospective efficiënt afronden. Om uw voltooide werk aan uw team en andere geïnteresseerden te tonen, zet u een virtuele vergaderruimte op. Het commentaargedeelte is ook nuttig om kritiek en suggesties te vragen.

De iteratie van Qamodo is de achtste en laatste stap in het opzetten van je Agile workflow. Vanwege het iteratieve karakter van de Agile-methode worden iteraties herhaaldelijk uitgevoerd totdat het project is afgerond. Elke iteratie verbetert de vorige in termen van wat is geleerd.

Als je in Qamodo wilt itereren, volg je gewoon dezelfde procedure voor elke sprint. De burndown chart kan worden gebruikt om nieuwe backlogs op te stellen, nieuwe sprints te organiseren en de huidige voortgang te bewaken. De analysefunctie kan ook worden gebruikt om de vooruitgang van uw team te volgen en probleemgebieden op te sporen.

Conclusie

Kortom, Qamodo is een effectieve methode om een Agile proces op te zetten. Je kunt de scope van je project vaststellen, je projectteam vinden, je backlog maken, je backlog prioriteren, je sprint plannen, je sprint uitvoeren, reviewen en reflecteren, en itereren door de bovengenoemde procedures te volgen. Qamodo’s intuïtieve UI en ingebouwde samenwerkingsfuncties maken Agile projectmanagement beschikbaar voor organisaties van elke grootte, op elke locatie. Qamodo kan uw bedrijf helpen soepeler te werken, geld te besparen en uw klanten tevreden te stellen.