Operativ effektivitet kontra strategi

Total hantering av kvalitet. Benchmarking. Tävling baserad på tid. Reengineering. Hantering av förändringar. Strävan efter produktivitet, kvalitet och snabbhet har lett till många verktyg och strategier för projektledning . De operativa förbättringar som resulterade var ofta betydande. Men många företag har inte lyckats översätta dessa fördelar till hållbar lönsamhet. Det ger helt enkelt inte en […]