Hoe de taakbeheersoftware van Qamodo te gebruiken

Cloud-based Task Management Software is iets dat Qamodo heeft ontwikkeld om groepen te helpen bij het organiseren, monitoren en controleren van hun werklast. Het is een one-stop shop voor het organiseren van taken, het bewaken van de tijd en het communiceren met andere medewerkers. Het is mogelijk dat teams met behulp van dit programma efficiënter kunnen werken, minder fouten maken en beter samenwerken om hun doelstellingen te bereiken.

In dit gedeelte bespreken we de vele functies die beschikbaar zijn in de taakbeheersoftware van Qamodo. Enkele van deze functies zijn Gantt-diagrammen, Kanban-borden, workflows, commentaren en vermeldingen.

Gantt-diagrammen

Gantt-diagrammen maken de planning en de voortgang van specifieke taken zichtbaar. Ze helpen teams bij het visualiseren van hun werk en zorgen ervoor dat alle leden hetzelfde inzicht hebben in de deadlines, afhankelijkheden en andere cruciale data die met het project samenhangen. De door Qamodo aangeboden Gantt-diagrammen geven een onmiddellijk overzicht van het hele project en van het verloop van elke afzonderlijke taak.

Het aanmaken van een project en het toevoegen van taken aan dat project is vereist om de Gantt chart functie te kunnen gebruiken. Aan de leden van het team kunnen bepaalde verantwoordelijkheden worden gedelegeerd en zij kunnen bepalen wanneer die verantwoordelijkheden beginnen en eindigen. U bent in staat taakafhankelijkheden vast te stellen, zodat u weet welke taken moeten worden voltooid voordat andere kunnen beginnen. Het Gantt-diagram wordt automatisch bijgewerkt om de voortgang van een specifieke taak weer te geven wanneer er vooruitgang is geboekt met die taak.

Kanban-borden

Kanban-borden zijn een soort borden die worden gebruikt voor het visuele beheer van de werkstroom. Ze helpen teams de voortgang van hun werk te visualiseren en eventuele obstakels of kansen voor verbetering in het proces te identificeren. Kanban-borden zijn een functie van de taakbeheersoftware van Qamodo. Deze borden geven u een overzicht van de voortgang van het gehele project en van elke afzonderlijke opdracht.

Het opzetten van een project als voorwaarde voor het gebruik van het Kanban-bord en vervolgens het toevoegen van taken aan dat project moet in die volgorde gebeuren. Activiteiten kunnen worden vastgelegd in kolommen met het label “Te doen”, “In uitvoering” en “Gereed”. Organiseren en de aandacht vestigen op informatie kan ook door taken te labelen of te markeren. Met behulp van een Kanban-bord, dat onmiddellijk alle wijzigingen weergeeft die worden aangebracht door banen tussen kolommen te slepen, kunt u de huidige stand van uw project in real time volgen en de voortgang ervan bijhouden.

Werkstromen

Workflows zijn vooraf bepaalde procedures die hulp bieden bij het beheer van de output van een groep. Ze zijn nuttig omdat ze teams helpen hun processen te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat het werk op een consistente en effectieve manier wordt uitgevoerd. Dit maakt ze heel voordelig. Teams kunnen hun eigen procedures ontwikkelen voor het voltooien van projecten en taken door gebruik te maken van de functie Workflows van de Task Management Software van Qamodo.

De fasen van een project en de overgangen daartussen kunnen worden gedefinieerd op een manier die uniek is voor dat project door het gebruik van workflow. Maak een proces met stappen die dingen bevatten als “Te doen”, “In uitvoering” en “Gereed”, bijvoorbeeld. Daarna, als de taak is voltooid, kan deze op een gestandaardiseerde wijze worden doorgegeven aan de volgende fase.

Opmerkingen en vermeldingen

Het gebruik van opmerkingen en vermeldingen is uiterst belangrijk voor doeltreffend teamwerk. Teams kunnen ze gebruiken om met elkaar in contact te blijven en relevante informatie te delen over de projecten waaraan ze werken. Met de opmerkings- en vermeldingsmogelijkheden van Qamodo’s Task Management Software zijn de leden van een team beter in staat om met elkaar te communiceren en samen te werken.

Zowel bij taken als bij projecten kan commentaar worden gegeven, en individuele teamleden kunnen in dat commentaar worden genoemd. Dit helpt om iedereen op de hoogte te houden van relevante veranderingen en debatten die plaatsvinden. Een specifieke activiteit of onderneming kan ook onder de aandacht worden gebracht van individuele leden van een team door het gebruik van vermeldingen.