Sådan bruger du Qamodos software til opgavestyring

Qamodo har udviklet cloudbaseret software til opgaveadministration for at hjælpe grupper med at organisere, overvåge og tage kontrol over deres arbejdsbyrder. Det er en one-stop-shop til at organisere opgaver, overvåge tiden og kommunikere med andre medarbejdere. Det er muligt, at teamene ved hjælp af dette program vil kunne arbejde mere effektivt, begå færre fejl og samarbejde mere effektivt for at nå deres mål.

I dette afsnit vil vi diskutere de mange funktioner, der er tilgængelige i Qamodos software til opgavestyring. Nogle af disse funktioner omfatter Gantt-diagrammer, Kanban-tavler, workflows, kommentarer og omtaler.

Gantt -diagrammer #

Gantt-diagrammer giver mulighed for at visualisere tidsplaner samt fremskridt i forbindelse med specifikke opgaver. De hjælper teams med at visualisere deres arbejde og sikre, at alle medlemmer har samme forståelse for deadlines, afhængigheder og andre vigtige datoer i forbindelse med projektet. Gantt-diagrammerne, som Qamodo tilbyder, giver et øjeblikkeligt overblik over hele projektet og over udviklingen i hver enkelt opgave.

Det er nødvendigt at oprette et projekt og tilføje opgaver til det pågældende projekt for at kunne bruge Gantt-diagramfunktionen. Medlemmerne af teamet kan få uddelegeret bestemte ansvarsområder og få mulighed for at bestemme, hvornår disse ansvarsområder skal begynde og slutte. Du er i stand til at fastlægge opgaveafhængigheder, så du er klar over, hvilke opgaver der skal være afsluttet, før andre kan komme i gang. Gantt-diagrammet opdateres automatisk for at afspejle de fremskridt, der er gjort på et specifikt job, når der sker fremskridt på det pågældende job.

Kanban bestyrelser #

Kanban-tavler er en type tavle, der bruges til visuel styring af arbejdsflowet. De hjælper teamene med at visualisere fremskridtene i deres arbejde og identificere eventuelle forhindringer eller muligheder for forbedringer i processen. Kanban-tavler er en funktion i Qamodos software til opgavestyring. Disse tavler giver dig et overblik over fremskridtene i både det overordnede projekt og hvert enkelt job.

Det er en forudsætning for at bruge Kanban-tavlen, at du opretter et projekt og derefter tilføjer opgaver til det pågældende projekt, og det skal ske i den rækkefølge. Aktiviteterne kan registreres i kolonner med henholdsvis “Til at gøre”, “I gang” og “Færdig”. Organisering og opmærksomhed på oplysninger kan også opnås ved at mærke eller markere opgaver. Ved hjælp af en Kanban-tavle, som straks afspejler alle ændringer, der foretages ved at trække og slippe opgaver mellem kolonnerne, kan du overvåge dit projekts aktuelle tilstand i realtid og holde styr på dets fremskridt.

Arbejdsgange #

Arbejdsgange er forudbestemte procedurer, der hjælper med administrationen af en gruppes output. De er nyttige, fordi de hjælper teams med at forenkle deres processer og sikre, at arbejdet udføres på en måde, der er både konsekvent og effektiv. Det gør dem ret fordelagtige. Teams kan udvikle deres egne procedurer til at gennemføre projekter og opgaver ved hjælp af arbejdsgange i Qamodos software til opgavestyring.

Et projekts faser og overgangene mellem dem kan defineres på en måde, der er unik for det pågældende projekt, ved hjælp af workflow. Opret en proces med trin, der f.eks. indeholder ting som “Til at gøre”, “I gang” og “Færdig”. Når opgaven er afsluttet, kan den derefter overføres til den efterfølgende fase efter en standardiseret metode.

Kommentarer og omtaler #

Brugen af kommentarer og omtaler er ekstremt vigtig for et effektivt teamwork. Teams kan bruge dem til at holde kontakten med hinanden og til at dele relevante oplysninger om de projekter, de arbejder på. Med bemærknings- og nævningsfunktionerne i Qamodos software til opgavestyring er medlemmerne af et team bedre i stand til at kommunikere med hinanden og arbejde sammen.

Kommentarer kan kommenteres på opgaver og projekter, og individuelle medlemmer af teamet kan nævnes i disse kommentarer. Det er med til at holde alle ajour med relevante ændringer og debatter, der finder sted. En specifik aktivitet eller indsats kan også gøres kendt af de enkelte medlemmer af et team ved hjælp af omtaler.