3.0 Processen med projektstart

Når du er blevet udnævnt til projektleder, bør det næste trin i denne henseende være at komme i gang med dit projektcharter. Generelt bør et projektcharter have følgende oplysninger:

Din klare betegnelse som projektleder. Dette bør omfatte din pligt og myndighed til at udnytte de forhåndstildelte ressourcer for at drive projektet mod afslutning. Dette gøres normalt af interessenterne eller projektsponsorer.

Hvis en formel kontrakt underskrives, skal han henvise til den med det formål at starte projektet

Tilvejebringelse af en kort oversigt over de leverancer, tjenester eller produkter, der er udpeget til at blive produceret af projektet

Når projektcharteret er gennemgået af lederen, skal han:

Kom i kontakt med projektsponsorer og forhør dig om eventuelle projektdokumenter, e -mails, breve, krav, projektgennemførlighed eller mødeprotokoller, der er knyttet til projektet.

Spørg interessenterne, hvis et lignende projekt er blevet gennemført før. Indhent alle dokumenter vedrørende dette projekt og aftal et møde med den respektive projektleder for at bede om nødvendige retningslinjer.

Arbejdserklæringen (SOW) #

Den næste fase er SOW, hvor du skal danne en grundlinje for dit projekt. SOW er et kritisk dokument, der skal raffineres og konstant opdateres i overensstemmelse med dit projekt. Dens fremskridt afhænger direkte af projektets kompleksitet, din viden og dine præferencer vedrørende emnet. Typisk består en SOW af følgende komponenter:

En sammenfatning #

Det omhandler en kort oversigt over projektparametrene såsom dets baggrund, mål, omfang, formål og overordnede projektplan.

Mål #

Dette afsnit vil indeholde målene for dit projekt. Ideelt set bør målene være praktiske og SMARTE, dvs.

  • Specifikke: Målene skal være præcise, klare og angivet uden tvetydighed
  • Målbare: De skal have små afgørende målbare milepæle, som hjælper dig med klart at beslutte, om du opfylder dine mål eller ej
  • Opnåelig: Din tilgang til at nå mål må hverken være for snæver eller for ambitiøs. Prøv ikke at prøve mere end du let kan.
  • Realistisk: Dine mål bør sættes under hensyntagen til dine ressourcer samt begrænsninger.
  • Tidsspecifik: Frister og forfaldsdatoer bør angives behørigt.

Anvendelsesområde #

Dette afsnit forklarer det arbejde, der skal udføres, og omfatter det omfang, der tidligere blev bestemt i SOW. Dette afsnit skal være specifikt og er blandt de mest fremtrædende sektioner i SOW. Det indeholder også oplysninger om, hvad der ikke vil blive gjort for at undgå forvirring i arbejdsgangen.

Resultater #

Dette afsnit vil omfatte en liste over resultater eller resultater, der skal produceres ved projektets afslutning. Det skal bemærkes, at resultater skal angives uden nogen tvetydighed og på en måde, der er lettere at forstå af projektteamet.

Projektrisici og antagelser #

Når du planlægger ethvert projekt, står du muligvis over for mange usikkerheder og ukendte problemer. Et sådant scenario vil naturligvis være forbundet med nogle risici og resulterende antagelser for at overvinde risiciene. Projektrisici afhænger af de tilgængelige ressourcer (f.eks. Teammedlemmer, forsyninger, finansiering osv.) Samt tidsrammen. De identificerede risici skal klart angives sammen med strategien for håndtering og beredskabsplaner for hver risiko.

Interessenter #

SOW bør indeholde en detaljeret liste over alle interessenter, der er knyttet til projektet, sammen med deres passende detaljer.

Pro-tip: Du bør få din SOW godkendt af interessenterne, så snart den er formuleret. Efter denne fase vil du være i stand til at fortsætte med din plan.