2.0 Projektets livscyklus

Ifølge Project Management Institute (PMI), består en projekts livscyklus af følgende komponenter:

livscyklus

Dette afsnit er baseret på formodningen om, at projektet allerede er blevet belønnet til dig, og at projektcharteret er blevet behørigt fremstillet. Et projektcharter bør indeholde en kort og præcis redegørelse for projektet sammen med udpegningen af en egnet projektleder. Projekter kan også igangsættes gennem kommercielle kontrakter specifikt i tilfælde af konsulentfirmaer. En detaljeret redegørelse for forskellige trin involveret i projektets livscyklus er som følger:

Indvielse #

I den indledende fase bestemmes projektteamet og projektparametre. Det inkluderer analyse af projektrisici og fordele, interessenternes forventninger og genanvendelse af projektmålene. Projektteamet vælges afhængigt af deres ekspertise, færdigheder og nødvendige rolle i teamet. Endelig vil der blive udarbejdet en detaljeret SOW (Statement of Work), der omfatter en oversigt over projektets resultater i form af endelige produkter eller tjenester.

Planlægning #

Planlægningsfasen indebærer at kortlægge alle processer i projektet, dvs. skemaer, roller og ansvar, leverancer, projektomkostninger, omfang og bidrag fra hvert teammedlem. Denne fase afsluttes ved dannelsen af en detaljeret projektstyringsplan . Denne plan indebærer et forfinet projektomfang sammen med en forklaring vedrørende udførelse, overvågning, kontrol og lukning af projektet. Det skal bemærkes, at dette dokument bruges som projektbaseline i hele projektets livscyklus.

Udførelse #

Udførelsesprocessen kan simpelthen forstås som en praktisk anvendelse af projektstyringsplanen. Derudover vil denne fase også omfatte implementering af de foreslåede rettelser eller ændringer.

Kontrol og overvågning #

Denne fase involverer aktiv overvågning af forskellige processer for at sikre, at arbejdsgangen ikke afviger fra den oprindelige plan. En standard ændringskontrolprocedure vil blive anvendt for at opdatere og ændre projektplanen. Desuden involverer det også tilføjelse og godkendelse af nyere projektleverancer.

Lukning #

Lukning eller afslutning af projektet indebærer simpelthen at acceptere de opnåede resultater og lukke den samlede proces eller en hvilken som helst fase af det. Det indebærer også en gennemgang af leverancerne i overensstemmelse med interessenternes og dit teams præferencer. I slutningen af denne fase udarbejdes et formelt dokument om projektlukning samt en projektevalueringsrapport.